Cilindrisku nemagnētisku lietņu indukcijas sildīšana

Cilindrisku nemagnētisku lietņu indukcijas sildīšana

Indukcijas apkure Tiek modelēta cilindrisku nemagnētisku sagatavju rotācija statiskā magnētiskajā laukā. Magnētisko lauku rada atbilstoši sakārtotu pastāvīgo magnētu sistēma. Skaitliskais modelis ir atrisināts ar mūsu pašu pilnībā adaptīvo augstākās kārtas galīgo elementu metodi monolītā formulējumā, ti, vienlaikus tiek atrisināti gan magnētiskie, gan temperatūras lauki, ievērojot to savstarpējo mijiedarbību. Modelī ir iekļautas visas galvenās nelinearitātes (sistēmas feromagnētisko daļu caurlaidība, kā arī karsējamā metāla fizikālo parametru temperatūras atkarības). Metodoloģiju ilustrē divi piemēri, kuru rezultāti ir apspriesti.

Cilindrisku nemagnētisku lietņu indukcijas sildīšana